Ontwikkelingen in het werkveld

Ontwikkelingen in het werkveld

Ontwikkelingen in het werkveld

Welke veranderingen in het werkveld spelen er in 2018? Twee belangrijke ontwikkelingen waar werkgevers mee te maken krijgen:

Digitalisering
Op de werkvloer zal in 2018 en de komende jaren veel veranderen op het gebied van technologie. Steeds slimmere technologieën zullen worden toegepast in het bedrijfsleven. Denk hierbij aan diverse software en het slimmer gebruiken van bestaande bedrijfsdata. Bedrijven zullen steeds meer in één online cloud gaan werken, waarbij informatie snel en efficiënt kan worden verspreid en gedeeld. Collega’s kunnen hierdoor beter met elkaar overleggen en deze informatie zal autonomistisch worden opgeslagen. Doordat er een centrale digitale werkplek komt, kunnen werknemers ook meer thuis gaan werken. ‘De manier van werken’ verandert hierdoor dus ook.

Flexibilisering
De laatste jaren en ook in de toekomst, zullen steeds meer werknemers een flexibel contract hebben. Een vast contract blijft ook, maar de groei in het aantal flexibele contracten is sterk zichtbaar. Flexibele arbeidskrachten hebben dezelfde rechten als werknemers die in vaste dienst zijn. Echter kan het voor werkgever veel tijd en kennis kosten om bij nieuwe medewerkers telkens opnieuw diverse administratieve handelingen uit te voeren.  Veel werkgevers kiezen er dan ook voor om de werkgeversrisico’s uit te besteden door middel van payroll. Hierdoor heeft de werkgever meer vrijheid en profiteren ze onder andere van maximale flexibiliteit.

admin