Van flex naar vast in het onderwijs

Van flex naar vast in het onderwijs

Van flex naar vast in het onderwijs

In het onderwijs is er veel kans op om van een flexibel dienstverband snel door te stromen naar een vast dienstverband. Het gaat hierbij om diverse niveau’s en lagen in het onderwijs. Veel leerkrachten die een flexibel contract hebben stromen in gemiddeld één jaar door naar een baan met een vast contract. Dit meldt HR Praktijk, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek is gehouden onder 748 duizend werknemers die in 2015 begonnen zijn met een flexibel contract. Het is de enige branche waarin de afgelopen vijf jaar een toename is te zien in het aantal doorstromers.  In veel branches hebben werknemers naar het beëindigen van het flexibele contract geen werk meer. Het gaat hierbij voornamelijk om branches in de landbouw, visserij of bosbouw. Een klein deel van de flexwerkers begint hierna als zelfstandige. Voornamelijk in sport, cultuur en de recreatie branche is dit populair. Een andere klein deel kreeg een uitkering na het beëindigen van het flexibele dienstverband.

Deze gegevens hangen ook samen met de leeftijd. Werknemers die tussen de 45 en 55 jaar oud zijn stromen het vaakst door naar een vaste baan (14 procent). Jongeren, tussen 15 en 25 jaar, stromen het minste door naar een vaste baan (7 procent).

admin