Ontwikkelingen in het werkveld

Ontwikkelingen in het werkveld

Ontwikkelingen in het werkveld

Welke veranderingen in het werkveld spelen er in 2018? Twee belangrijke ontwikkelingen waar werkgevers mee te maken krijgen:

Digitalisering
Op de werkvloer zal in 2018 en de komende jaren veel veranderen op het gebied van technologie. Steeds slimmere technologieën zullen worden toegepast in het bedrijfsleven. Denk hierbij aan diverse software en het slimmer gebruiken van bestaande bedrijfsdata. Bedrijven zullen steeds meer in één online cloud gaan werken, waarbij informatie snel en efficiënt kan worden verspreid en gedeeld. Collega’s kunnen hierdoor beter met elkaar overleggen en deze informatie zal autonomistisch worden opgeslagen. Doordat er een centrale digitale werkplek komt, kunnen werknemers ook meer thuis gaan werken. ‘De manier van werken’ verandert hierdoor dus ook.

Flexibilisering
De laatste jaren en ook in de toekomst, zullen steeds meer werknemers een flexibel contract hebben. Een vast contract blijft ook, maar de groei in het aantal flexibele contracten is sterk zichtbaar. Flexibele arbeidskrachten hebben dezelfde rechten als werknemers die in vaste dienst zijn. Echter kan het voor werkgever veel tijd en kennis kosten om bij nieuwe medewerkers telkens opnieuw diverse administratieve handelingen uit te voeren.  Veel werkgevers kiezen er dan ook voor om de werkgeversrisico’s uit te besteden door middel van payroll. Hierdoor heeft de werkgever meer vrijheid en profiteren ze onder andere van maximale flexibiliteit.

Van flex naar vast in het onderwijs

Van flex naar vast in het onderwijs

In het onderwijs is er veel kans op om van een flexibel dienstverband snel door te stromen naar een vast dienstverband. Het gaat hierbij om diverse niveau’s en lagen in het onderwijs. Veel leerkrachten die een flexibel contract hebben stromen in gemiddeld één jaar door naar een baan met een vast contract. Dit meldt HR Praktijk, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek is gehouden onder 748 duizend werknemers die in 2015 begonnen zijn met een flexibel contract. Het is de enige branche waarin de afgelopen vijf jaar een toename is te zien in het aantal doorstromers.  In veel branches hebben werknemers naar het beëindigen van het flexibele contract geen werk meer. Het gaat hierbij voornamelijk om branches in de landbouw, visserij of bosbouw. Een klein deel van de flexwerkers begint hierna als zelfstandige. Voornamelijk in sport, cultuur en de recreatie branche is dit populair. Een andere klein deel kreeg een uitkering na het beëindigen van het flexibele dienstverband.

Deze gegevens hangen ook samen met de leeftijd. Werknemers die tussen de 45 en 55 jaar oud zijn stromen het vaakst door naar een vaste baan (14 procent). Jongeren, tussen 15 en 25 jaar, stromen het minste door naar een vaste baan (7 procent).

Vraagprijs huizen Amsterdam

Vraagprijs huizen Amsterdam

In Amsterdam liggen de verkoopprijzen het meest boven de vraagprijs in vergelijking met Nederland. In Amsterdam zal je ongeveer 5 procent meer betalen dan de prijs die hiervoor gevraagd wordt. Dit blijkt uit onderzoek en cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarnaast is de vraagprijs enorm gestegen in kleinere gemeentes rondom Amsterdam, maar ook andere grote steden zoals Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. In vergelijking met 2014 worden huizen veel eerder verkocht in alle provincies. Het is tegenwoordig er moeilijk om een huis te kopen. Voornamelijk starters merken deze problemen. Waar in de provincie Zeeland in 2014 het gemiddeld meer dan 12 maanden duurde voordat een huis werd verkocht, is dat nu 7 maanden. In de provincie Noord-Holland gingen deze cijfers van 8 maanden naar 2 maanden. Dit geldt tevens in alle provincies. De minst sterke afname in het aantal maanden tot verkoop is in gemeente Groningen. De grootste afname is in de gemeente Flevoland. Uiteraard is dit wel voordelig voor mensen die in deze tijden hun huis willen verkopen.

Daarnaast zijn nog andere kenmerken van huizenkopers geanalyseerd. De laatste jaren blijken huizenkopers steeds jonger te worden, de gemiddelde leeftijd zou dalen. Door de crisis is de leeftijd echter weer opgelopen. Daarnaast worden huizen vaak ook gekocht door meerdere personen.

Recordaantal openstaande online vacatures

Recordaantal openstaande online vacatures

In dit kwartaal van het jaar (3e kwartaal 2018), zijn er weer veel online vacatures geplaatst op vacaturewebsites. Dit meldt Flexmarkt. Hier mee is het record van vorig jaar verbroken. Er zijn in totaal 4 miljoen online vacatures geplaatst dit kwartaal. Er staan veel meer vacatures open dan voorgaande jaren. Dit komt ook omdat de vacatures minder goed in te vullen zijn. De meeste vacatures gaan om functies in de provincie Zuid-Holland. Ook Noord-Brabant en Utrecht doen het goed.

Veel vacatures worden geplaatst door de top 5 van grootste intermediairs in Nederland. Denk hierbij aan YoungCapital, Tempo-Team of Randstad. Zij doen er zoveel mogelijk aan om in een krappe arbeidsmarkt een geschikte kandidaat te vinden voor diverse vacatures. Naast dat zij deze vacatures delen op hun website, delen zij deze vacatures ook op meerdere sociale media platforms om het bereik te verhogen.

Voornamelijk functies in de sector zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en handel  is er veel werkgelegenheid. Wanneer je kijkt naar de beroepen waarbij de meeste vacatures open staan, zijn dat: verkoop, administratie klantenservice en in de ict. Er zijn meer openstaande vacatures voor MBO-functies of lager, dan voor HBO of WO functies. Deze ontwikkeling is al langer gaande.